HOME
SPECIAL CLINIC
Hair Transplant
  • Kết hợp cùng công nghệ tiêm PRP, cấy mô tóc tại Renewme Skin Clinic là một trong những lựa chọn an toàn nhất của bạn để có một mái tóc dày, khỏe đẹp.

- DISCLAIMER -

Before and after photo(s)on the website represent outcomes of individual patients.
As each patient is different, the results may vary by individual.
Content is for informational purposes only and is not to be considered medical advice.

  • Cấy mô tóc tại Renewme
  • Cấy tóc có thể thực hiện bằng việc lấy dải tóc hoặc FUE( chiết xuất đơn vị nang/mô). Lấy dải tóc là một trong những sự lựa chọn hết sức phổ biến tại Renewme do hiệu quả mang lại, đồng thời hạn chế tối đa để lại sẹo. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ lựa chọn phương pháp thực hiện điều trị theo mong muốn của khách hàng

Kiểm nghiệm từ bác sĩ của chúng tôi

  • Các bác sĩ tại Renewme thử nghiệm phương pháp trên chính đồng nghiệp của mình
  • Các bác sĩ chính là những bệnh nhân đầu tiên
  • Thử nghiệm trên bác sĩ trưởng chi nhánh Dongdaemun Dr. Kim Jung Geun
  • Tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng có thể xử lý mối bận tâm bấy lâu nay là vấn đề rụng tóc. Bây giờ tôi có thể hoàn toàn tự tin với mái tóc của mình ngay cả vào những ngày trời trở gió, ngoài ra tôi cũng chẳng cần sửa sang hay làm xoăn tóc cứ mối 2 tháng. Vấn đề duy nhất hiện nay là tôi đang băn khoăn nên thử nghiệm kiểu tóc mới nào đây ^^. Điều tuyệt vời nhất khi là tôi có thể hoàn toàn hiều tâm tư của các bệnh nhân của mình như một người từng bị rụng tóc.

- DISCLAIMER -

Before and after photo(s)on the website represent outcomes of individual patients.
As each patient is different, the results may vary by individual.
Content is for informational purposes only and is not to be considered medical advice.