HOME
ABOUT US
Doctors Introduction
 -Về chúng tôi
 -Dịch vụ cho khách nước ngoài
 -Đội ngũ bác sĩ
 -Thông tin và vị trí
 -Trang thiết bị
 -Sản phẩm chăm sóc da

Trung Tâm Da Liễu
Renewme
Các Bác Sĩ
Của Chúng Tôi


Các bác sĩ tại Renewme liên tục tìm tòi,
học hỏi và phát triển các phương pháp điều trị mới.

Để mang đến cho khách hàng điều trị tối ưu nhất, những bác sĩ tại trung tâm da
liễu của chúng tôi luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức,
cải thiện kỹ năng với mục tiêu chính
mang đến cho khách hàng làn da hoàn hảo nhất.

Dermatology
Specialist
Kim Duk Han

Dermatology
Specialist
Ha Ji Hyun

Dermatology
Specialist
Ko Na Young

Dermatology
Specialist
Kim Jung Geun

Dermatology
Specialist
Yang Yun Seok

Dermatology
Specialist
Choi Woo Jin

Dermatology
Specialist
Kim Tae Hwan

Dermatology
Specialist
Kwon Na Hyun

Dermatology
Specialist
In Su Kim

Dermatology
Specialist
Song Byeong Han

Dermatology
Specialist
Sin Moon Sup

Dermatology
Specialist
Lim Ji Hyun

Dermatology
Specialist
Shin Eun Jae

Dermatology
Specialist
Kim Soo Jin

Dermatology
Specialist
Kim Hye Ri

Dermatology
Specialist
No Nam Kyung

Dermatology
Specialist
Jun Ji Young

Dermatology
Specialist
Jung You Seok

Dermatology
Specialist
No Seoung Hee

Dermatology
Specialist
Park Jae Bum

Dermatology
Specialist
Jung Sung Kyu

 • Bác sĩ da liễu Kim Duk Han

  1. Bác sĩ da liễu, điều hành trung tâm da liễu Renewme
  2. Đại học Y Dược Hàn Quốc Catholic
  3. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  5. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  6. Thành viên Hiệp Hội Điều Trị Laser Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Da Và Dị Ứng
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tẩy Tế Bào Chết Hóa Học
 • Bác sĩ da liễu Ha Ji Hyun

  1. Bác sĩ da liễu, điều hành trung tâm da liễu Renewme
  2. Đại học Y Dược Hàn Quốc Catholic
  3. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  5. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  6. Thành viên Hiệp Hội Điều Trị Laser Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Da Và Dị Ứng
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tẩy Tế Bào Chết Hóa Học
 • Bác sĩ da liễu Ko Na Young

  1. Bác sĩ da liễu, điều hành trung tâm da liễu Renewme
  2. Đại học Y Dược Hàn Quốc
  3. Tiến sĩ da khoa đại học Y Dược Hàn Quôc
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  6. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Điều Trị Laser Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Da Và Dị Ứng
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
  10. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tẩy Tế Bào Chết Hóa Học
 • Bác sĩ da liễu Kim Jung Geun

  1. Bác sĩ da liễu, điều hành trung tâm da liễu Renewme
  2. Đại học Y Dược Sunkyunkwan
  3. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  5. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  6. Thành viên Hiệp Hội Điều Trị Laser Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Da Và Dị Ứng
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tẩy Tế Bào Chết Hóa Học
 • Bác sĩ da liễu Yang Yun Seok

  1. Bác sĩ da liễu, điều hành trung tâm da liễu Renewme
  2. Đại học Y Dược Kyung Hee
  3. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  5. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  6. Thành viên Hiệp Hội Điều Trị Laser Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Da Và Dị Ứng
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Mỹ Phẩm Hàn Quốc
  10. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tẩy Tế Bào Chết Hóa Học
  11. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Chống Lão Hóa Hàn Quốc
  12. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Mỹ Phẩm Da Liễu HànQuốc
  13. Thành viên Hiệp Hội Gây Mê Và Thẩm Mỹ Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Choi Woo Jin

  1. Bác sĩ da liễu, điều hành trung tâm da liễu Renewme
  2. Đại học Y Dược Halim
  3. Halim University of Korea Intern, Dermatology Resident
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  6. Thành viên Hiệp Hội Các Beauty Clinic Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Dị Ứng
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Vảy Nến
  10. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Bạch Biến
 • Bác sĩ da liễu Kim Tea Hwan

  1. Bác sĩ da liễu, điều hành trung tâm da liễu Renewme
  2. Đại học Y Dược Hanyang
  3. Trợ lý giáo sư đại học Y Dược Sungkyunkwan
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  6. Thành viên Hiệp Hội Các Beauty Clinic Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Dị Ứng
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Laser Hàn Quốc
  10. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Kwan Na Hyun

  1. Bác sĩ da liễu, điều hành trung tâm da liễu Renewme
  2. Đại học Y Dược Hàn Quốc Catholic
  3. Catholic University of Korea Intern, Dermatology Resident
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  6. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Các Beauty Clinic Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Da Và Dị Ứng
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
  10. Thành viên Học Viên Y Dược Gây mê
 • Bác sĩ da liễu In Su Kim

  1. Đại học Y Dược Chung-Ang
  2. Chung-Ang Intern, Dermatology Resident
  3. Tiến sĩ danh dự bệnh viện đại học Chung-Ang
  4. Giảng viên bệnh viện đại học quốc gia SeoulBundang
  5. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  6. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Song Byeong Han

  1. Bác sĩ da liễu, điều hành trung tâm da liễu Renewme
  2. Đại học Y Dược Halim
  3. Halim University of Korea Intern, Dermatology Resident
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  6. Thành viên Hiệp Hội Các Beauty Clinic Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Dị Ứng
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Vảy Nến
  10. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Bạch Biến
 • Bác sĩ da liễu Sin Moon Sup

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Tốt nghiệp đại học Y Dược Đại Học Quốc Gia Chungnam
  3. Inje University Intern, Dermatology Resident
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Bác Sĩ Da Khoa Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Lim Ji Hyun

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Đại học Y Dược Hàn Quốc Catholic
  3. Catholic University Intern, Dermatology Resident
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa
  6. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Điều Trị Laser Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Da Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Shin Eun Jae

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Tốt nghiệp đại học Y Dược Kyung Hee
  3. Kyunghee University Medical Center Intern, Dermatology
   Resident
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Chuyên Gia Da Khoa Hàn Quốc
  6. Thành viên Hiệp Hội Y Dược Mỹ Phẩm Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Chống Lão Hóa Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Viêm Da Hàn Quốc
  10. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Kim Soo Jin

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Tốt nghiệp đại học Y Dược Đại Học Quốc Gia Chungnam
  3. Inje University Intern, Dermatology Resident
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Bác Sĩ Da Khoa Hàn Quốc
  6. Thành viên Hiệp Hội Chống Lão Hóa Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Bạch Biến Hàn Quốc
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
  10. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Laser Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Kim Hye Ri

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Tốt nghiệp đại học Y Dược Đại Học Dong A
  3. Catholic University of Korea Intern, Dermatology Resident
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Bác Sĩ Da Khoa Hàn Quốc
  6. Thành viên Hiệp Hội Chống Lão Hóa Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Chống Lão Hóa Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Viêm Da Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu No Nam Kyung

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Seoul Asan Medical Center Intern
  3. Kunkok University of Dermatology Resident
  4. Thành viên vinh Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Từng điều hành viện da liễu Chois
  6. Thành viên Hiệp Hội Bác Sĩ Da Khoa Hàn Quốc
  7. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Mụn Hàn Quốc
  8. Thành viên Hiệp Hội Da Và Dị Ứng Hàn Quốc
  9. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Viêm Da Hàn Quốc
  10. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Tóc Hàn Quốc
  11. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Vảy Nến Hàn Quốc
  12. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Bạch Biến
  13. Thành viên Hiệp Hội Nghiên Cứu Điều Trị Laser Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Jun Ji Young

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Tốt nghiệp đại học Kaist ngành Công Nghệ Sinh Học
  3. Tốt nghiệp đại học Y Dược Sungkyukwan
  4. Samsung Medical Center Intern, Dematology Resident
  5. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  6. Thành viên Hiệp Hội Chuyên Gia Da Khoa Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Jung You Seok

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Tốt nghiệp đại học Y Dược Đại Học Catholic
  3. Catholic University of Korea Intern, Dermatology Resident
  4. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên Hiệp Hội Chuyên Gia Da Khoa Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu No Seoung Hee

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Tốt nghiệp đại học Yonsei
  3. Tốt nghiệp đại học y dược Kyunghee
  4. Kyunghee University Intern, Dermatology Resident
  5. Thành viên Hiệp Hội Da Khoa Hàn Quốc
  6. Thành viên Hiệp Hội Chuyên Gia Da Khoa Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Park Jae Bum

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Tốt nghiệp đại học Y Dược Hàn Quốc
  3. Korea University Medical Dermatology Center with honors
  4. Thành viên hiệp hội da khoa Hàn Quốc
  5. Thành viên hiệp hội da khoa
  6. Thành viên hiệp hội nghiên cứu điều trị laser
  7. Thành viên hiệp hội nghiên cứu tóc Hàn Quốc
  8. Thành viên hiệp hội nghiên cứu chống lão hóa Hàn Quốc
 • Bác sĩ da liễu Jung Sung Kyu

  1. Bác sĩ da liễu
  2. Tốt nghiệp đại học Y Dược Hàn Quốc
  3. Korea University Medical Dermatology Center with honnors
  4. Tiến sĩ trung tâm da liễu đại học Hàn Quốc
  5. Thành viên hiệp hội da khoa Hàn Quốc
  6. Thành viên hiệp hội da khoa
  7. Thành viên hiệp hội nghiên cưu điều trị mụn
  8. Thành viên hiệp hội nghiên cứu điều trị Laser Hàn Quốc