HOME
ABOUT US
Network Introduction
 -Về chúng tôi
 -Dịch vụ cho khách nước ngoài
 -Đội ngũ bác sĩ
 -Thông tin và vị trí
 -Trang thiết bị
 -Sản phẩm chăm sóc da

Thông Tin Và Vị Trí Các Chi
Nhánh Của Chúng Tôi

 • Renewme mong muốn mang lại cho khách
 • hàng dịch vụ tiện lợi và thoải mái nhất
 • HongJe Branch

  • HongJe
   Clinic
   Location

   Seoul, Seodaemun-gu,
   Hongje-dong 173-16
   7th/8th Floor
   (Hongje Station Line 3, Exit 3)

   Subway Line 3 (Orange)
   HongJe Station Exit 3,
   located on your right

   Mon/Fri : 10:00-20:00
   Tue/Wed/Thu : 10:00-19:00
   Saturday : 09:30-16:00
   Lunch hours : 13:00-14:00
   Night care : Mon/Fri until 20:00
   Sunday/Holidays : Closed

 • Dongdaemun Branch

  • Dongdaemun
   Clinic
   Location

   Seoul, Jung-gu, Euljiro 6ga
   18-130 6th Floor
   (Dongdaemun History &
   Culture Park Station
   Line 2/4/5/, Exit 13)

   Subway Line 2 (Green)
   Dongdaemun History &
   Culture Park Station, Exit 13.
   Renewme Clinic is located at
   the 6th floor of the Lotteria
   building.

   Mon/Fri : 10:00-20:00
   Tue/Wed/Thu : 10:00-19:00
   Saturday : 09:30-16:00
   Lunch hours : 13:00-14:00
   Night care : Mon/Fri until 20:00
   Sunday/Holidays : Closed

   Dongdaemun
   History & Culture
   Park Station,
   Exit 13

   Lotteria building on your right

   Renewme Clinic is
   located at the 6th floor
   of the Lotteria building.

 • Hwagok Branch

  • Hwagok
   Clinic
   Location

   Seoul, Gangseo-gu,
   Hwagok-dong 1065-9
   3rd Floor
   (Hwagok Station Line 5, Exit 7)

   Subway Line 5 (Purple)
   Hwagok Station, Exit 7

   Mon/Fri : 10:00-20:00
   Tue/Wed/Thu : 10:00-19:00
   Saturday : 09:30-16:00
   Lunch hours : 13:00-14:00
   Night care : Mon/Fri until 20:00
   Sunday/Holidays : Closed

 • Seocho Branch

  • Seocho
   Clinic
   Location

   Seoul, Seocho-gu,
   Seocho-dong 1602-1
   2nd/5th Floor

   Subway Line 3 (Orange)
   Nambu Bus Terminal Station,
   Exit 6

   Mon/Fri : 10:00-20:00
   Tue/Wed/Thu : 10:00-19:00
   Saturday : 09:30-16:00
   Lunch hours : 13:00-14:00
   Night care : Mon/Fri until 20:00
   Sunday/Holidays : Closed

 • Jamsil Branch

  • Jamsil
   Clinic
   Location

   Seoul, Songpa-gu,
   Olympic-ro 114 9th Floor

   Subway Line 2 (Green)
   Jamsilsaenae Station, Exit 4.
   KEB Hana Bank
   building 9th floor

   Mon/Fri : 10:00-20:00
   Tue/Wed/Thu : 10:00-19:00
   Saturday : 09:30-16:00
   Lunch hours : 13:00-14:00
   Night care : Mon/Fri until 20:00
   Sunday/Holidays : Closed

 • Bundan Branch

  • Bundang
   Clinic
   Location

   Gyeonggido, Seongnam-si,
   Bundang-gu Seongnamdaero
   331-gil 11-3 4th Floor

   Jeongja Station
   (Bundang Line) Exit 3
   Turn right from exit 3. Located
   on 4th floor of LOHB's store.

   Mon/Fri : 10:00-20:00
   Tue/Wed/Thu : 10:00-19:00
   Saturday : 09:30-16:00
   Lunch hours : 13:00-14:00
   Night care : Mon/Fri until 20:00
   Sunday/Holidays : Closed

 • Bundan Branch

  • Busan
   Seomyeon
   Clinic
   Location

   Busan, Busanjingu Gayadaero
   769
   ABC Medical Center 6th Fl.

   Subway Line 2 (Green)
   Seomyeon Station Exit 9,
   Located on your right

   Mon/Fri : 10:00-20:00
   Tue/Wed/Thu : 10:00-19:00
   Saturday : 09:30-16:00
   Lunch hours : 13:00-14:00
   Night care : Mon/Fri until 20:00
   Sunday/Holidays : Closed

Return to Top