HOME
ABOUT US
Specialized Foreigner Services

Dịch vụ chuyên dành cho người

nước ngoài

Dịch vụ nhằm giúp các bệnh nhân quốc tế có có
được trải nghiệm y tế thoải mái nhất

Tại sao lại là Renewme Skin Clinic?

Thông dịch viên thành thạo

Phương pháp điều trị an toàn

Tỷ lệ khách hàng quay lại cao

Thường xuyên gọi điện
kiểm tra tình trạng

Đáng tin cậy

Tư vấn online dễ dàng

1. Thông dịch viên thành thạo

Đội ngũ thông dịch viên nói tiếng Anh, Trung,
Việt Nam, Nhật Bản.

2. Tư vấn Online dễ dàng

Hỗ trợ tư vấn qua email, điện thoại, hoặc các ứng
dụng tin nhắn trước khi khách hàng đến Hàn Quốc và
bất kỳ lúc nào sau khi khách quay về nước

3. Thường xuyên gọi điện kiểm tra tình hình

An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, do vậy
toàn bộ các sản phẩm và trang thiết bị đều được
chứng nhận bởi KFDA

4. Phương pháp an toàn

An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, do vậy
toàn bộ các sản phẩm và trang thiết bị đều được
chứng nhận bởi KFDA .

5. Đáng tin cậy

Sau khi khám và tư vấn về tình trạng da của khách hàng,
chúng toi sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp nhất

6. Tỷ lệ bệnh nhân quay lại cao

Rất nhiều khách hàng đã quay lại trung tâm da liễu của chúng
tôi với các lý do chính như dịch vụ điều trị hiệu quả, thường
xuyên có các chương trình lớn cho khách hàng VIP

Return to top